JE Entrepenad

JE Entreprends huvudsyssla är att renovera buss säten.  Skärmaskinen Zünd S3 XL1200 är utrustad med automatisk materialinmatning för vävda och laminerade material.  Flexibiliteten i systemet gör det möjligt att tillverka i små och stora serier.