Zünd Dubbel-Skär

För första gången presenterar IP DATA och Zünd dubbla skäraxlar (bryggor).  Tillsammans med mjukvaran ökar skärkapaciteten med 190% jämnfört med traditionella en-axels skärsystem.  Välkommen att ta kontakt med IP DATA för visning hos Zünd HQ.