06 dec 2013
december 6, 2013

Scanflex Medical – Zünd G3 L2500

Scanflex Medical

Under januari 2014 leveraras en Zünd G3 L2500 till Scanflex Medical AB i Täby.  Just nu pågår arbetet med att göra om hundratals av deras traditionella mönstermallar i papper till digital form.

Detta görs enklast med ett traditionellt Digiteringsbord eller med automatisk inläsning med ett Phototizer bord.
Phototizer bordet läser automatiskt in alla storlekar, kurvor, stämhack och trådriktningar.

Phototizer