06 dec 2013
december 6, 2013

Emerson TEN – Installation av Zünd G3 L3200

Installation av Zünd G3 L3200 hos Emerson TEN i Estland. Emerson TEN är ett av Baltikums största digitala tryckerier med EAZZY POS material som front produkt.