Vi är utrustade med en fullt bestyckad Zund G3 L2500 skärmaskin.

Vi kan visa er hela processen från mallar, mönster till automatisk optimering för besparing av material. Samtidigt kan ni testa Ert material för att nå bästa resultat vid skärning med fräs eller kniv.

Vi välkomnar Er till vårt DemoCenter.