PreCAM

PreCAM

PreCAM® är ett modernt och kompetent CAD system som utvecklats och optimerats för alla behov av möbler och tekniska textil industrier. PreCAM® är lätt att lära sig, lätt att använda och har perfekt teknisk integration. Du kommer att älska att arbeta med det. Prova och se själv!

Marknaden för CAD-system är enorm, olikartad och knappt hanterbar. Å andra sidan finns det universellt användbara CAD-system som erbjuder en enorm mängd standard-funktioner, men i de flesta fall inte industri-valbara-specifika funktioner. Å andra sidan finns det också en övervägande mängd specialiserade CAD system på marknaden, som siktar på industriarbete med flexibelt textil eller tekniskt material. Karaktäristiskt för CAD systemmarknaden är att under de senaste åren har mer och mer CAD system från U-länder tagit del av marknaden. Detta har säkerligen gjort marknaden mer dynamisk men också mer förvirrande. Som följd av detta  har produktens kvalitet ändrats till det värre.

Istället för koncentration på väsentliga egenskaper och maximal kvalitet tänker många CAD-producenter att kunder blir attraherade av produkter som erbjuder en mängd av funktioner. Vi tänker inte på det sättet. Vi skapar maximal kvalitet och prestation för minimal ansträngning. Detta är PreCAM®s filosofi och grund. För låg ansträgning innebär låga kostnader och hög kvalitet innebär stor vinst . Detta är den simpla receptet för vårt CAD system, som är dedikerad till de behov och krav som den mjuk-fina industrin har.

Utöver detta supportar PreCAM® alla industrins standardformat som DXF, HPGL, ISO-Cutfile etc. Som pricken över i:et supportar PreCAM® också ett ägande format för perfekt interaktion med andra IsoDev produkter som CamSuite för att interaktivera och automatisk uppsätta eller WingMan på skäraren.