Phototizer

Phototizer

Genom att fördelaktigt använda den senaste fotokamerateknologin, från ett simpelt foto av en grupp delar, kan en kompetent algoritm avkänna alla kännetecken (omkrets, skåror, hål, etc) av varje del som är ordnad på det tydliga ljuset på baksidan.

Arbetsområde-standard (90 x 120) cm
Tillgänglig i olika storlekar
indows 9x/ME/NT/2000/XP
Hög hastighet
Utdata i DXF-AAMA format
Hög produktivitet
Låga underhållningskostnader
Enkel att använda
Hög träffsäkerhet